Stari Beograd

"Ko hoće da osvoji tvrđavu, mora najpre da osvoji svoju dušu. Put kroz sopstvenu dušu vodi nas i do Beograda, jednog od najstarijih i najčešće rušenih gradova sveta. Kada je Korbizije rekao za Beograd da je najružniji grad na najlepšem mestu, imao je pred sobom samo rezultate tih viševekovnih rušenja. Oni koji danas vole i poznaju ovaj grad, ne poznaju ga na osnovu onoga što su u njemu videli ili dotakli. Njegov najveći i možda najlepši deo je onaj koji je netragom iščezao, pa ga više nikada nećemo videti, snimiti ili dodirnuti"

Milorad Pavić "Kratka istorija Beograda"


Ovaj sajt je pokušaj da se na jednom mestu objedine informacije i zanimljivosti o starom Beogradu i životu tadašnjih Beograđana. Cilj nam je da široj publici, a kroz istraživanje i nama samima, dočaramo Beograd iz prošlosti, njegovu strukturu, arhitekturu, običaje, kulturu. Na sajtu je trenutno najviše informacija o drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. veka.

Kontakt: info@staribeograd.com"Kod Konja", nekada davno... (1880-tih)