Latinica

Одабрани чланци "Прилози за историју Београда" Владимира Каћанског, Београд 1937-1938

На овим странама se налазе одабране приче Владислава Каћанског које су објављиване у рубрици "Прилози за историју Београда", године 1937. и 1938, у Београдским општинским новинама. Ти чланци су сликовита и поуздана сведочења о животу у последњим годинама Београда под Турцима и о престанку турске управе у Београду. Шири опус текстова можете пронаћи у књизи "Стари изглед Београда" коју је приредио Драган Лакићевић, а која је издата у оквиру трилогије "Добри стари Београд" у издању СКЗ, 2008. године.

Владислав Каћански је син прослављеног песника Стефана Каћанског, званог Стари Бард. Био је публицист и књижевник. Родио се у Србобрану код Новог Сада 1856, а умро у Београду 2. априла 1938. године. По завршеној гимназији отишао је у Немачку и у Берлину завршио студије на филозофском факултету. Познавао је руски, француски, немачки и бугарски језик и преводио са њих. Писао у многим новинама и часописима: Бранково коло, Невен, Дело, Словенски југ, Србија, Босанска вила.